Faculty

Huisheng Peng Professor View
Xuemei Sun Associate Professor View
Bingjie Wang Associate Professor View
Peining Chen Associate Professor View

© 2020 Fudan University Fiber Electronics Research Center